Kultur
& Musik

Varje sommarsäsong bjuder Tista på musikarrangemang i form av utomhus såväl som inomhuskonserter. Vidden är bred, från Rocktåget till rokokostråkar.

Under åren har också olika marknader och mässor arrangerats på Tista.


Vid öppet hus- dagar inbjuds allmänheten att vara med på guidad visning samt att se slottets omgivningar, häststallet, besöka kaffestuga och slottsbod.


Underbara utrymmen finns att hyra för den som önskar genomföra t ex en konstutställning. Vi samlar till ett intressant gårdsmuseum för att kunna visa slottets och gårdens historia och utveckling, tillsammans med alla de människor som har bott och arbetat på Tista.


Tistas kulturminnesvårdsförening, bildad 1990, är en ideell och fristående förening med syftet att främja kulturlivet på Tista och bevarandet av dess kulturmiljöer, t ex park- och trädgårdsanläggllingen. Föreningen ska stimulera till olika kulturella arrangemang, ta initiativ och hjälpa till att arrangera sådana.


Var och en som är intresserad av föreningens verksamhet kan bli medlem. Medlemskap erhålls genom att erlägga årsavgift 100 kr till föreningens postgiro 432 80 01-5.